Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach - Starom meste pozýva na trojdňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim.

Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch od 23. - 26. apríla 2020 v okolí mesta Prievidza. Téma stretnutia znie "Medziľudské vzťahy". "Ak si sám, je ti smutno, a túžiš po prijatí, spoločenstve, Božej blízkosti, láske a budovaní dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás," avizuje Linka Valentín.

- Bližšie informácie je možné získať na adrese: Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P. O. Box B - 43, 040 01 Košice 1 alebo e-mailovej adrese: valentinskespolocenstvo@centrum.sk.

Košice 10. februára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS