Sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda oslávia príslušníci slovanských národov opäť v Bazilike sv. Klementa v Ríme. Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti sviatku bude 14. februára o 18:30 celebrovať Franc Šuštar, ljubjanský pomocný biskup.

Po svätej omši bude nasledovať modlitba na mieste pochovania sv. Konštantína Cyrila v podzemí chrámu. V univerzálnej Cirkvi sa spomienka na sv. Cyrila a Metzoda slávi 14. februára. V Európe tiež v ten istý deň ako sviatok jej sv. patrónov. Na Slovensku sa slávi 5. júla ako slávnosť jeho vierozvestcov.

Rím 20. januára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS