Stretnutie pre vedúcich mládeží, dorastov, skupiniek, ktorí majú chuť zažiť spoločenstvo, študovať Božie slovo, načerpať nové nápady do svojej služby, modliť sa za seba navzájom, za svoje mládeže... Pripravuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže, 21.-23.2. 2020 vo Veľkom Slavkove.

Akciu zverejnil: ECAV