Prorok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu duchovná obnova pre mužov i ženy Termín: 5. – 7. apríl 2019 Miesto: Kláštor redemptoristov Kostolná – Záriečie 8 Príspevok: 40 € (za celý pobyt)   Prorok Jonáš je známy mnohým veriacim ako človek, ktorý sa zdráhal vyplniť Božiu vôľu.

Častokrát utekal pred Bohom a jeho výzvami, no na druhej strane rád kritizoval ľudí okolo seba, komentoval Boží zámer, ktorý nevedel prijať. Boh ho postupne privádzal k poznaniu, že jeho láska je určená pre všetkých ľudí, vrátane pohanov.

Duchovná obnova je zameraná na rozpoznanie a prijatie Božej vôle. Na základe Jonášovho príbehu môžeme aj my vstúpiť do svojho vnútra, môžeme sa učiť prehodnocovať rôzne udalosti a pozerať Božou optikou na tie situácie, ktoré vstupujú buď do nášho života, alebo života našich blízkych.

Duchovná obnova je spojená s modlitbou za vnútorné uzdravenie.   Exercitátor: P. Miloš Miloslav Pizovka CSsR   Telefonické prihlasovanie: 0902 777 099

Rezervácia miesta
Prorok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu
Zadarmo
Rezervácia miesta na akciu "Prorok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu" Zadarmo
vizitka
Podrobné informácie
Organizuje: Komunita redemptoristov a laikov (Koral)
Registrácia: Áno
Vstupné: Áno