Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie
Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je.