Denné zamyslenie
Čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši?
Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny.
Viac
Pozvánky na podujatia