Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie
Veď nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.