Denné zamyslenie

Klaňajte sa Tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.

Viac Zjavenie Jána 14,7

Kresťanské osobnosti