Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie
Náš Spasiteľ Boh, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva.