Denné zamyslenie

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.

Viac Efezským 1,3

Kresťanské osobnosti